GGD

Het aanbrengen van permanente make-up moet hygiënisch gebeuren. Onhygiënisch werken kan leiden tot infecties.

De hygiënerichtlijnen zijn in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld.

Op basis daarvan heeft de ondernemer de plicht om driejaarlijks bij de GGD een vergunning aan te vragen om permanente make-up te mogen zetten.